Καλούπια

Καλούπια
Για τα περισσότερα κεριά υπάρχουν αντίστοιχα καλούπια. Ανάλογα με το υλικά κατασκευής τους έχομε:
Μεταλλικά καλούπια:
Χαλύβδινα
Αλουμίνιο
Πολυκαρβονικά (Plexiglas)
Γυάλινα
πλαστικά
Σιλικόνης (εύκαμπτα)
Για το κάθε καλούπι υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης, προετοιμασίας και καθαρισμού.